Fam trip to the area of Epirus – April 2016

Fam trip to the area of Epirus – April 2016

Fam trip to the area of Epirus. Thirty tour operators and travel agents from various got to know the area of Epirus (Ioannina, Zagoria, Sivota etc)